خرید و فروش فایل های زمین شناسی (کلاسی  دانشگاهی)

خرید و فروش فایل های زمین شناسی (کلاسی دانشگاهی)

فایل ها به تدریج آپلود می شوند. در صورت لزوم فایل مورد نظر خود را در قسمت تماس با ما مطرح کنید تا آپلود شود

کانسارهای سولفیدی مس و نیکل

دانلود کانسارهای سولفیدی مس و نیکل، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ... ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای رگه ای طلا (طلای اپی ترمال، طلای کوهزایی، طلای کارلین، طلای هومستیک)

دانلود کانسارهای رگه ای طلا (طلای اپی ترمال، طلای کوهزایی، طلای کارلین، طلای هومستیک)، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ... ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای پورفیری

دانلود کانسارهای پورفیری، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ... ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای مرتبط با پگماتیت ها و گرایزن ها

دانلود کانسارهای مرتبط با پگماتیت ها و گرایزن ها، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ... ...

10,000 تومان
8,000 تومان

دو عدد پاورپوینت مربوط کانسارهای طلای کوهزایی ایران و جهان

دانلود دو عدد پاورپوینت مربوط کانسارهای طلای کوهزایی ایران و جهان، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ... ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای مرتبط با پوسته اقیانوسی، افیولیت ها

دانلود کانسارهای مرتبط با پوسته اقیانوسی، افیولیت ها، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای اکسید آهنی، مس و طلا (IOCG)

دانلود کانسارهای اکسید آهنی، مس و طلا (IOCG)، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای اسکارن

دانلود کانسارهای اسکارن، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای مرتبط با بازالت های سیلانی (نوریلسک تالناخ)

دانلود کانسارهای مرتبط با بازالت های سیلانی (نوریلسک تالناخ)، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای مرتبط با کیمبرلیت ها، کربناتیت ها و آنورتوزوئیت ها

دانلود کانسارهای مرتبط با کیمبرلیت ها، کربناتیت ها و آنورتوزوئیت ها، درس کانسار های ماگمایی و دگرگونی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای اورانیوم و طلای کنگلومرایی

دانلود کانسارهای اورانیوم و طلای کنگلومرایی، درس کانسار های رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای اورانیوم ماسه سنگی

دانلود کانسارهای اورانیوم ماسه سنگی، درس کانسار های رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای لاتریت و بوکسیت

دانلود کانسارهای لاتریت و بوکسیت، درس کانسار های رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای پلاسری

دانلود کانسارهای پلاسری، درس کانسار های رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای سرب و روی تیپ دره می سی سی پی

دانلود کانسارهای سرب و روی تیپ دره می سی سی پی، درس کانسار های رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانی VMS

دانلود کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانی VMS، درس کانسار های رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای سدکس

دانلود کانسارهای سدکس، درس کانسار های رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای تبخیری

دانلود کانسارهای تبخیری، درس کانسار های رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسار های سرب و روی غیر سو لفیدی

دانلود کانسار های سرب و روی غیر سو لفیدی، درس کانسارهای رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

کانسارهای آهن و منگنز رسوبی

دانلود کانسارهای آهن و منگنز رسوبی، درس کانسارهای رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

مس رسوبی( درس کانسارهای رسوبی)

دانلود کانسارهای مس با میزبان رسوبی، درس کانسارهای رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

فسفات های رسوبی( درس کانسارهای رسوبی)

دانلودکانسارهای فسفات رسوبی، درس کانسار های رسوبی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ...

10,000 تومان
8,000 تومان

آ.غ- سردشت- شیوه ابراهیم خیابان اصلی پلاک 26

به روز ترین فایل های دانشگاهی زمین شناسی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما